Visie: Start Changing Your Life

Levensdoelen

Mijn levensdoelen zijn:
1. Mensen helpen (en onderwijzen)
2. De wereld mooier maken (op allerlei manieren)

Visie & Missie

Vision: Creating a better world by helping people to start changing their life.
Mission: Improve the lives of one thousand people. Will you be one of them?

De Therapeut

 

Mijn naam is Femke Klein en ik ben therapeut (Kunstzinnige Therapie / Vaktherapie Beeldend, Hogeschool Leiden, 2006) en docent (Eerstegraads Docent Levensbeschouwing, Universiteit voor Humanistiek, 2013).
Ik heb gewerkt met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, met uiteenlopende ziektes of hulpvragen, waaronder stress, burn-out, depressie, angsten, autisme, ADHD, faalangst, psychische problemen en zingevingsvragen.
Ik heb gewerkt in het speciaal onderwijs, in een verpleeghuis, in de kinderopvang, in asielzoekerscentra, bij een instelling voor kinderen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek, en met middelbare scholieren, studenten en jong-volwassenen (met psychische problemen).
Tevens heb ik in mijn eigen praktijk veel ervaring met kinderen en volwassenen met een ziekte of hulpvraag en met gezonde volwassenen, die door situaties in hun privéleven of in hun werk momenteel spanning of ongenoegen ervaren en gemotiveerd zijn om dit te veranderen, in individuele therapiesessies, in een intensieve therapieweek, of in een therapiegroep.

Het bedrijf

 

Het aanbod bestaat momenteel uit drie onderdelen:
1. Individuele Therapiesessies voor kinderen en volwassenen
2. Individuele Therapieweken voor volwassenen uit het hele land
3. Therapiegroepen voor jongeren met psychische problemen
Dus ben je ziek, of zit je niet goed in je vel? Of gaat het met je kind thuis of op school minder goed? Neem contact op voor individuele therapiesessies (kunstzinnige therapie = creatieve therapie = vaktherapie beeldend).
Wanneer je als volwassene in korte tijd grote stappen wilt zetten, zou een individuele Therapieweek geschikt kunnen zijn. Ook geef ik op verzoek een Groepsweek voor leerkrachten / docenten, of een VIP-week, waarbij ik naar jou toe kom.
Wanneer het gaat om een jongere (voortgezet onderwijs) met psychische problemen (een diagnose is niet noodzakelijk) kan de Therapiegroep hulp bieden, met een combinatie van individuele therapiesessies en groepstherapie in een kleine, veilige groep. Neem vrijblijvend contact op, dan kijken we samen hoe ik je kan helpen!

Goed doel privé

Met het werk dat ik doe help ik mensen verder. Tevens geef ik iedere maand een vast bedrag aan ‘Terre des Hommes’, om hen te ondersteunen in hun werk tegen kinderuitbuiting wereldwijd. In het filmpje kun je zien wat ze in 2017 hebben bereikt.

Goed doel bedrijf

Als bedrijf geef ik daarnaast jaarlijks 10 % van mijn winst aan ‘Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners’, specifiek voor de ‘Notfallpädagogik’, de hulp die zij geven aan kinderen in rampgebieden. Dit doe ik omdat dit aansluit bij mijn visie.