Visie: Start Changing Your Life

Levensdoelen

Mijn levensdoelen zijn:
1. Mensen helpen en hen onderwijzen
2. De wereld mooier maken, op allerlei manieren

Visie & Missie

Vision: Creating a better world by helping people to start changing their life.
Mission: Improve the lives of one thousand people. Will you be one of them?

De Therapeut

 

Mijn naam is Femke Klein en ik ben therapeut (Kunstzinnige Therapie / Vaktherapie Beeldend, Hogeschool Leiden, 2006) en docent (Eerstegraads Docent Levensbeschouwing, Universiteit voor Humanistiek, 2013).
Ik heb gewerkt met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, met uiteenlopende ziektes of hulpvragen, waaronder stress, burn-out, depressie, angsten, autisme, ADHD, faalangst, psychische problemen en zingevingsvragen.
Ik heb gewerkt in het speciaal onderwijs, in een verpleeghuis, in de kinderopvang, in asielzoekerscentra, bij een instelling voor kinderen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek, met middelbare scholieren, studenten en jong-volwassenen (met psychische problemen) en met volwassenen van alle leeftijden.
Tevens heb ik in mijn eigen praktijk veel ervaring met kinderen en volwassenen met een ziekte of hulpvraag en met gezonde volwassenen, die door situaties in hun privéleven of in hun werk momenteel spanning of ongenoegen ervaren en gemotiveerd zijn om dit te veranderen, in individuele therapiesessies, in een intensieve therapieweek, of in een therapiegroep.

Het bedrijf

 

Het aanbod bestaat momenteel uit:
1. Individuele Therapiesessies voor kinderen en volwassenen
2. Individuele Therapieweken voor volwassenen uit het hele land
3. Therapiegroepen voor jongeren met psychische problemen
4. Ouderengroepen voor zorginstellingen / verpleeghuizen
5. Cursussen voor volwassenen (met wisselend aanbod)
6. Nascholingen voor kunstzinnig therapeuten / vaktherapeuten
Dus ben je ziek, of zit je niet goed in je vel? Of gaat het met je kind thuis of op school minder goed? Neem contact op voor individuele therapiesessies (kunstzinnige therapie = creatieve therapie = vaktherapie beeldend).
Wil je als volwassene in korte tijd grote stappen zetten? Dan kan een individuele Therapieweek geschikt zijn. Wanneer het gaat om een jongere (VO) met psychische problemen kan de Therapiegroep hulp bieden. Kijk ook zeker even bij het actuele aanbod aan Cursussen en Nascholingen of er iets voor je bij zit. Ik hoor graag waarmee ik je kan helpen! 

Goed doel privé

Met het werk dat ik doe help ik mensen verder. Tevens geef ik iedere maand een vast bedrag aan ‘Terre des Hommes’, om hen te ondersteunen in hun werk tegen kinderuitbuiting wereldwijd. In het filmpje kun je zien wat ze in 2017 hebben bereikt.

Goed doel bedrijf

Als bedrijf geef ik daarnaast jaarlijks een deel van mijn winst aan ‘Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners’, specifiek voor de ‘Notfallpädagogik’, de hulp die zij geven aan kinderen in rampgebieden. Dit doe ik omdat dit aansluit bij mijn visie.